nsg's blog

Showing posts tagged with wp

WordPress uppdaterad

Äntligen har jag tagit mig tid och uppdatera wordpress till senaste version, jag har haft en lite äldre nu ett tag och har inte velat uppdatera då jag inte visste hur mycket problem det skulle bli då min installation är rätt modifierad.