nsg's blog

Showing posts tagged with wolfram|alpha

Wolfram|Alpha

Har du en fråga så kanske du går till google, eller letar på wikipedia. Eller gör som jag, använder google för att leta på wikipedia. Nu finns det dock en ny tjänst där du skriver in en fråga, och får ett svar. Den använder bara trovärdiga källor för sin data så om du hittar information där då kan man anta att den är tillförlitlig.