nsg's blog

Showing posts tagged with upphovsrätt

Vem har upphovsrätten?

Rick Falkvinge skrivet ett intressant inlägg angående upprovsrättslagen, om jag har fattat det rätt så har inte filmbolag i USA (Länder utanför EES) upphovsrätt på sinna filmer i Sverige, tydligen så har skaparna av filmen kvar den då dom inte överlåtit den till bolaget i någon form av handling.