nsg's blog

Showing posts tagged with torloc

Torloc eller Torrent Locator

Torloc (Torrent Locator) är ett litet ajax-skript (med php bakom) som hämtar information från The Pirate Bay, tanken är att den ska lista ut den torrent som du är ute efter. T.ex. om jag skriver “lost” så får jag nu senaste episoden. Skulle förslaget inte duga, t.ex. att du vill ha bättre kvalité, öka mini-storleken till 500.