nsg's blog

Showing posts tagged with Tankar

Nytt, bytt och tankar

Det har hänt lite saker, t.ex. kör jag bloggen på en ny server. En server som förhoppningsvis kommer vara mycket stabilare än den förra (som jag nyss har haft en lång nertid på).