nsg's blog

Showing posts tagged with spam

The pain w/ E-mail

I love distributed and federated systems. E-mail must be the biggest one out there, and it's also one that almost everybody uses. Everybody has an email, right?

Google & Spam

Använder du Gmail, och besöker sidor du inte litar på? Logga då ut. En person har hittat ett sätt för hemsidor att få fram din kontaktlista från från Google när du är inloggad.

Akismet