nsg's blog

Showing posts tagged with Python

Problem med att starta gdesklets i ubuntu?

Jag råkade dock nästan direkt ut för problem då saker inte startade korrekt då något är fel på paketet som kommer med Ubuntu 10.04. Förmodligen är Ubuntu skeppad med för ny/gammal version av något python-bibliotek. Lösningen är dock enkel: