nsg's blog

Showing posts tagged with Mozilla

Jag gillar verkligen firefox 4

Här kommer en ganska onödig post som inte tillför så mycket, men jag ville bara säga att jag verkligen gillar firefox 4 och då speciellt “Group Your Tabs” som du hittar under view, eller genom att trycka ctrl-space.

Mozilla Weave – Synkronisera din data

Ett av flera projekt som finns i Mozilla Labs är Weave. Weave är en extension för att synkronisera dina personliga inställningar du har i en webbläsare med en server och sedan med de andra webbläsarna på andra datorer som du använder.