nsg's blog

Showing posts tagged with konspirationsteori

1,5h dos av konspirationsteori

Här kommer en konspirationsteori ang. 911 (WTC/Pentagon/…). Visst man får ha tanken på att det med största sannolikhet är ordentligt vinklat, men det finns en del intressant saker som dom tar upp.