nsg's blog

Showing posts tagged with gottfrid svartholm

Gottfrid “Anakata” Svartholm i intervju

Gottfrid “Anakata” Svartholm har blivit intervjuad av Rapport (SVT). Fokus ligger på hans syn på politiskt inkorrekta gruppers rätt att uttrycka sig. Det finns två versioner, en som ser ur att ha gått i TV och en längre oklippt version där man kan höra hela konversationen och inte bara svaren.