nsg's blog

Showing posts tagged with filter

Censur finns och används i Sverige

Jag har tänkt skiva om det ett tag nu, men jag var borta när det var som mest aktuellt och sedan kom jag av mig. Jag såg nu att Gardebring har skrivit om polisens filter och lite uppföljning på “The Pirate Bay”-skandalen, se min tidigare post för länkar.