nsg's blog

Showing posts tagged with drm

Windows Vista & DRM

Det här blir ett kort inlägg som hänvisar till en klart läsvärd text, se dock till att ha mycket tid till övers och ett stort intresse av teknik, annars tar du nog dig inte igenom den :)