Bash

Fuzzy Bash completion

The ssh command has included bash completion in most systems, for example you can complete common host names and on some systems even hosts previously connected to from the known_hosts file, but this file do not contain useful hostnames since many years due to security reasons. At work we I connect to hundred of hosts and I can’t use the known_hosts for for tab completion. I use ^r a lot to search for old entries and that works in a few cases.

HTTP proxy från terminalen

Jag har arbetat på en server som inte är kopplad direkt mot nätet utan sitter bakom en proxy, att ladda ner filer på min arbetsstation för att sedan flytta de till servern är omständigt och onödigt jobb. Räddningen är variabeln http_proxy som du kan sätta, syntaxen är: http://user:pass@min.fina.url:8080 Då jag inte ville spara lösenordet i klartext så skrev jag ett litet skript som gör att jag kan skriva: proxy wget http://example.