nsg's blog

HTTP proxy från terminalen

2010-10-18

Jag har arbetat på en server som inte är kopplad direkt mot nätet utan sitter bakom en proxy, att ladda ner filer på min arbetsstation för att sedan flytta de till servern är omständigt och onödigt jobb.

Räddningen är variabeln http_proxy som du kan sätta, syntaxen är:

http://user:pass@min.fina.url:8080

Då jag inte ville spara lösenordet i klartext så skrev jag ett litet skript som gör att jag kan skriva:

proxy wget http://example.com/file.txt

Det är inte perfekt men ett snabbt lite hack som gör vad det ska.

proxy() {<br /> &nbsp;&nbsp;echo -n "Username: "<br /> &nbsp;&nbsp;read -e _username<br /> &nbsp;&nbsp;echo -n "Password: "<br /> &nbsp;&nbsp;read -es _password<br /> &nbsp;&nbsp;echo<br /> &nbsp;&nbsp;http_proxy="http://$_username:$_password@proxy.url:8080" $@<br /> }

Bloggar om: , , ,

Please note that this is a old post from the year 2010 and the information may be outdated. All these 198 words are written by Stefan Berggren, feel free and contact me if you like.