wp-admin

Jag skrev ett litet skript för att tag sedan som samlade upp ingående länkar. Den senaste tiden har jag noterat ett antal länkar från olika bloggar jag besöker med adressen wp-admin/index.php. Det är fösta sidan på administrationssidan på en wordpress-blogg. Visst, jag kan förstå att jag skulle kunna ha en länk där under Incoming Links, men två bloggar jag jag aldrig länkat till innan. Frågan är nu, vad tryckte dom på för att hamna här? Kanske finns det något plugin som har något för sig, kanske en rss-läsare eller något sådan på dom, men klart intressant iakttagelse ändå tycker jag.

:: Länkar