Hehe

Hehe, sedan kan detta vara intressant och läsa, men notera Damons kommentar:

/…/ Enligt Schyffert så är vinflaskan i tryggt förvar hos honom /…/